Öppna min sida på FacebookÖppna min sida på Linked InÖppna min sida på InstagramIn english

Välkommen till månadens nyckel

På den här sidan publicerar jag Månadens Nyckel. Här delar jag med mig av olika tankar och idéer som jag tror kan vara användbara för alla er som är intresserade av att öka sin framgång och livskvalitet. Skulle du vilja ha detta brev direkt i din inkorg via mail, så kan du bara anmäla dig här.

Månadens nyckel 10: Det krävs mer från morgondagens ledare

maj 2016

Morgondagens ledarskap kräver mer från cheferna och ledarna i alla organisationer. Ledarskap blir mer och mer virtuellt samtidigt som vår stress ökar.

 

Kommunikation är en av de utmaningar som kommer att bli större framöver. När det finns mindre tid till personliga möten, ställs det högre krav på ledarnas förmåga att vårda relationer.

 

Tid blir mer och mer dyrbar. Ledarskap kommer att bestå av färre möten och det väcker frågan: Vem kan vara ledare och blunda? Det gäller att vara närvarande och exempelvis kunna lyssna efter ett tonläge och det viktigaste i ett telefonsamtal.

 

Oavsett om en organisation eller individ vill utvecklas börjar allt med en vilja att förändra och kunskap om hur förändringen ska gå till. Det handlar om tre enkla saker. Vad man vill uppnå, hur man ska uppnå det och hur man ska vara för att nå det.

 

I en organisation handlar det om kultur och relationer. På individuell basis behöver man ta reda på vad man har för värderingar och hur de matchar företagets. Det är ledarens uppgift att skapa tydliga ramar. En bra ledare kan byta glasögon och se andra människor ur andra perspektiv än sitt eget. Ledarskap handlar om att kunna titta på sig själv och fråga: Vilka är mina styrkor och svagheter? Hade jag velat ha mig själv som ledare?

 

För att motivera alla måste en chef kunna kommunicera på olika sätt. Detta eftersom ungefär hälften av alla på ett företag vill utgå från ett mål, medan den andra halvan i stället vill utgå från problem i sitt arbete. Om en VD går in på ett möte och säger att i dag ska vi lösa problem, kommer hälften av de anställda att undra vad målet och syftet är. Och om VD:n bara pratar om mål, kommer hälften att uppleva det som för positivt.

 

Om du varje morgon ställer frågan: Vad gjorde du bra i går? - Ökar engagemanget i ett företag med 15 procent. Ställ följande frågor: Vad gör vi bra, vad ska vi förbättra och hur hur ska vi förbättra det? Och om man gör förändringen enkel: Vad ska vi sluta med, vad ska vi fortsätta med och vad behöver vi börja göra?

 

Det finns massor av forskning som visar hur känslohantering och negativt tänkande påverkar människor och organisationer. De organisationer inom både näringslivet och idrotten som var tidigt ute med att börja arbeta med hur känslor och tankar påverkar deras resultat, skapade stora rubriker över hela världen. Detta p g a  att deras resultat förbättrades enormt mycket. Några inom idrotten blev t o m bäst i världen. Det väckte en nyfikenhet.

 

Oavsett världsdel och företagskultur fungerar dessa tankesätt och metoder. Det viktiga är att ha en vilja att förändra, att veta varför man vill göra det och sedan skapa förutsättningar för att göra det möjligt.

 

Ledarskap inom näringslivet kräver oftast mer långsiktigt tänkande än ledarskap inom idrottslivet. Det beror på att näringslivet har en längre horisont än idrottslivet som fokuserar på en match i taget. I näringslivet är det match varje dag. Det gäller att ta hand om medarbetare och kunder, och därför är man lite lugnare i ledarskapet.

 

Empati är grundläggande i en relation och därför även i en organisation. En chef måste kunna säga tack, hjälp och förlåt och vara duktig på att kommunicera. På mina föreläsningar och utbildningar ber jag alla ta ansvar och definiera en mening med det de gör och vill, eftersom jag tror att lycka och framgång är en produkt av mening.

 

"Av att söka lycka får man ingen mening, men av att söka mening får man lycka. Det är en ­strategi och det måste komma i rätt ordning."

Arkiv

maj 2016

Månadens nyckel 10: Det krävs mer från morgondagens ledare

apr 2016

Månadens Nyckel 9: Vad innebär coaching

mar 2016

Månadens Nyckel 8: Att vara en trygg ledare

feb 2016

Månadens Nyckel 7: God vs Ond

jan 2016

Månadens Nyckel 6: The Golden Circles to Success

dec 2015

Månadens nyckel 5: Vikten av att vara tydlig i sin kommunikation

Visa hela arkivet

Morgan Johansson

manadensnyckel.png

Dagens citat

" Det är inte vad du är som håller dig tillbaka. Det är vad du tror att du är, som håller dig tillbaka "